Ważne adresy

Adresy internetowe instytucji ważnych dla rolnictwa

Nazwaadres
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Dom Europejski w Opolu www.rcie.opole.pl
Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych www.fundacja.opole.pl
Izba Gospodarcza "Śląsk"  
Izba Rolnicza w Opolu www.izbarolnicza.opole.pl
Izba Rzemieślnicza w Opolu www.izbarzem.opole.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl
Komisja Europejska www.ec.europa.e
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR www.kowr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Opolska Izba Gospodarcza www.oig.opole.pl
Opolski Urząd Marszałkowski www.umwo.opole.pl
Opolski Urząd Wojewódzki www.opole.uw.gov.pl
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego www.produktyregionalne.pl
Portal województwa opolskiego (gminy, powiaty) www.oportal.pl
Sejm RP www.sejm.gov.pl
Serwis informacji rolniczych www.agroinfo.pl
Śląski Urząd Marszałkowski www.slaskie.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska www.wfosigw.opole.pl
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich www.faow.org.pl
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
"Gospodarstwa Gościnne"
www.agroturystyka.pl
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie www.oodr.pl
Serwis rolniczy www.ppr.pl
Tygodnik rolniczy www.tygodnik-rolniczy.pl