BDO informacje

Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mają wydłużony 

czas na obowiązkową rejestrację w elektronicznym rejestrze BDO. Termin ten wydłużono do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2020

r., z powodu epidemii koronawirusa. Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mieli wcześniej

wydłużony czas do 30 czerwca br. na rejestrację w elektronicznym rejestrze-BDO. Pozwalało to przedsiębiorcom i rolnikom, którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze-BDO, a jeszcze tego nie

zrobili posługiwać się papierowymi dokumentami ewidencji odpadów, przy zdawaniu ich firmom specjalizującym się utylizacją

takimi odpadami najpóźniej do 31 lipca br. Jednak z powodu epidemii koronawirusa termin ten został znowu wydłużony.
Zmiany w BDO z powodu koronawirusa 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta dopuszcza do równoległego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej BDO oraz w formie papierowej. Zobowiązani rolnicy o

raz przedsiębiorcy do prowadzenia ewidencji BDO (ale jeszcze nie zarejestrowani w systemie elektronicznym), będą mogli ją prowadzić w

formie papierowej, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Należy pamiętać, że przy papierowej ewidencji BDO, przekazujący odpady ma obowiązek wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę

przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami powyżej 75 ha (wliczane są także działki dzierżawione) muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do

31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do elektronicznego system
u BDO. Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania rolnikom i przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do

prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw